Aplikasi Kalkulator Zakat Online

Latest

Cara Menghitung Zakat Pendapatan dan Jasa

Cara Menghitung Zakat Pendapatan dan Jasa - Zakat Pendapatan dan Jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran. Nisab zakat pendapatan senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras…

Cara Menghitung Zakat Peternakan

Cara Menghitung Zakat Peternakan - Zakat peternakan adalah zakat yang dikenakan atas hasil binatang ternak yang telah mencapai nisab dan haul. Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan ditempat penggembalaan umum.…

Cara Menghitung Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

Cara Menghitung Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan - Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan, dan hasil hutan pada saat panen. Nisab zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan senilai 653 …

Cara Menghitung Zakat Perdagangan

Cara Menghitung Zakat Perdagangan - Zakat Perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul. Nisab zakat perniagaan senilai dengan 85 gram emas. Kadar zakat perniagaan sebesar 2,5%. Bag…

Cara Menghitung Zakat Uang dan Surat berharga lainnya

Cara Menghitung Zakat Uang dan Surat berharga lainnya - Zakat Uang dan Surat berharga lainnya adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Nishab Harga 1 g…

Cara Menghitung Zakat Emas dan Perak

Cara Menghitung Zakat Emas dan Perak - Zakat emas dan perak merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang mempunyai emas dan perak bila telah mencapai nisab dan haul. Bagaimana Cara Menghitung Zakat Emas dan Perak Be…

Cara Menghitung Zakat Barang Temuan Zakat Rikaz (Harta Temuan)

Cara Menghitung Zakat Barang Temuan Zakat Rikaz (Harta Temuan) - Zakat Rikaz (Harta temuan) zakat yang dikenakan atas harta temuan. Zakat rikaz tidak disyaratkan adanya nisab. Kadar zakat rikaz sebesar 1/5 atau 20%. Zakat Rikaz ditunaikan pada saat rikaz didapat d…